Проект: „Жилищна сграда на ул. Джеймс Баучер“
Обхват: Доставка на специфични скеле елементи + доставка на стандартно рамково скеле + проектиране на заскеляване на фасада
Система скеле: Рамково скеле ProfiTech Plus на „Altrad Baumann“
Дата: 10.11.2021