Проект: „бул. Г.М. Димитров“
Обхват: Доставка на стандартно рамково скеле за височина над 60м.
Система скеле: ProfiTech Plus на „Altrad Baumann“
Дата: 14.04.2020