Декларация за Поверителност

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни за потребителите (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от потребителите („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

При обработването на лични данни Рент Консулт БГ спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Във връзка с предоставените Услуги Рент Консулт БГ обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) Представители на Работодатели („Представители“) – физически лица;

(б) Работодатели – физически лица, регистрирани в Сайта;

(в) Физически лица, посочени от Работодателя, като лица за контакт (административен контакт, финансов контакт, длъжностно лице по защита на данните и др.)

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

А) Специални категории (чувствителни) данни. Услугите на Рент Консулт БГ и предоставените в Сайта www.rentconsult.bg функционалности не са предназначени за събиране, съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате такива данни във Вашия фирмен акаунт (ако съществува такъв). В допълнение, Вие не следва да изисквате от Кандидатите по Ваши обяви да изпращат такива данни посредством Сайта. Рент Консулт БГ не е длъжен и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта.

Б) Други данни. Рент Консулт БГ може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

В) Бисквити (бисквитки). За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение тук.
ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквити и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в сайта www.rentconsult.bg и/или мобилните версии и приложения (“Сайта”).

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

Рент Консулт БГ прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

Рент Консулт БГ е изградил своята политика на дейност като се базира на уважение към Вашата поверителност по отношение на всички данни, които изискваме от Вас в нашия уебсайт http://rentconsult.bg/ и в други наши сайтове или други, с които оперираме.

За да Ви предоставим нашата услуга, изискваме от Вас лична информация и то само, когато действително се нуждаем от нея. Изискваме я по съвсем законен и коректен начин, като предварително сме Ви уведомили и сме получили Вашето съгласие за събиране на личните Ви данни. Разбира се, ние сме Ви инфрмирали защо изискваме и събираме личните Ви данни и как ще ги използваме.

В Рент Консулт БГ запазваме получената от Вас лична информация за толкова време, което е необходимо да Ви предоставим услугата, която желаете от нас. Данните, които изискваме и запазваме ще защитаваме с цел избягване на непозволен достъп, разкриване, използване или корекция, копиране. Целта е да не се допускат загуби и кражби.

Рент Консулт БГ не допуска публично споделяне или споделяне с трети страни на събраната от Вас информация, с изключение на случаите , в които законът го налага.

Рент Консулт БГ осъществява връзка с външни сайтове. Над тях ние нямаме управление и затова не можем да контролираме тяхното съдържание и действия и съответно нямаме отговорност за техните политики за поверителност.

Ние проявяваме разбиране ако не приемете нашата заявка за личните Ви данни и лична информация, ако не можем да изпълним услугите, които желаете.

Ако Вие сте решили да използвате нашия уебсайт и продължите да го правите, това ще означава, че сте възприели нашите действия и Политика за поверителност за личните данни и лична информация. Без колебание може да се свържете с нас, ако възникнат въпроси по отношение обработването на личните Ви данни и информация.

Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

Декларацията е валидна от 2019-09-30