Проект: „Институт по целулоза и хартия“
Обхват: Доставка на специфични елементи + доставка на стандартно рамково скеле + проектиране на заскеляване на фасада
Система скеле: ProfiTech Plus на „Altrad Baumann“
Дата: 14.04.2020