Проект: „Жилищна сграда в кв. Люлин“
Обхват: Доставка на стандартно рамково скеле + проектиране на заскеляване на фасади
Система скеле: ProfiTech Plus на „Altrad Baumann“
Дата: 27.07.2021г.