Проект: „Жилищна сграда – студентски апартаменти“
Обхват: Доставка на стандартно рамково скеле + проектиране на заскеляване на фасади + монтаж и демонтаж на скеле
Система скеле: ProfiTech Plus на „Altrad Baumann“
Дата: 12.10.2020г.
Продължителност: 14 месеца