Проект: „ул. Драган Цанков“
Обхват: Доставка на специфични скеле елементи + стандартно рамково скеле + проектиране на заскеляване на проход
Система скеле: ProfiTech Plus на „Altrad Baumann“
Дата: 14.04.2020