Project Description

Проект: „гр. София – Центът – Оборище“
Обхват: Доставка на проходни рамки + доставка на специфични скеле елементи
Система скеле: ProfiTech Plus на „Altrad Baumann“
Дата: 31.01.2019