Предпазни мерки в строителството предвид новосъздалата се ситуация в световен мащаб.