Фасадно рамково скеле ProfiTech Plus

Рент Консулт БГ (Rent Consult) отдава под наем строителни скелета с размери в неметрична система за свързване, която е съвместима и с други системи скеле високо ниво.
За да изготвим оферта с оптимални скеле елементи са ни необходими чертежи в dwg формат на обекта, който ще бъде заскелен. Ако нямате чертежи, то трябва да ни дадете точни параметри за формата и обемите на обекта за заскеляване, за да могат нашите инженери да изчислят оптималната окомплектовка на скелето за вашия обект.
Предлагаме и услуги по монтаж и демонтаж на строителни скелета (фасадно рамково скеле, модулно скеле и мобилни платформи.)
Всички стоманени елементи от нашето скеле са горещо поцинковани.
Една от характеристиките на системата ProfiTech Plus е неметричния размер на хоризонталните компонентите с размери по дължина от: 73, 109, 157, 207, 257, 307 и 414 см.

Нашите скелета са в съответствие със стандартите БДС EN 12810 и БДС EN 12811. Този европейски стандарт определя експлоатационни изисквания и общи изисквания за конструктивно проектиране и оценяване на готови системи за фасадни скелета. Стандартът се ограничава до системи от фасадни скелета от стандартни стоманени елементи или елементи от алуминиеви сплави, с други елементи от тези материали или материали на дървесна основа.

За нашето скеле

Нашето скеле е произведено в Германия с разрешение за допускане до употреба № Z-8.1-912, издадено от Германския Институт за Строителна Техника и е в съответствие със стандартите БДС EN 12810 и БДС EN 12811.

Основни компоненти на система фасадно скеле ProfiTech Plus:

1. Вертикална Н (хаш) рамка:

Основният елемент на този тип скелета са вертикалните Н-рамки (хаш рамки), наричани така заради формата им, която наподобява буквата Н (на лат. “хаш”).

Рамката се състой от две вертикални стойки от тръба с диаметър ф 48.3мм, които стойки са свързани в долния и горния край с два напречни хоризонтални ригела. Горният ригел служи като опора, върху която лягат и се свързват платформите-пътеки. С тези платформи се изгражда работната площадка на скелето. В системата за фасадно скеле ProfiTech Plus, горният ригел е с U-образен профил, в който влизат свързващите профили на платформите-пътеки.

За обезопасяване на скелето към всяка вертикална рамка се присъединяват горен и междинен парапет. За целта от вътрешната страна на вертикалната рамка има заварени кутия с монтажен клин. Парапетите се поставят на определеното за тях място в кутията и се укрепват с помощта на чук, с който се набива монтажния клин за фиксирането на парапетите.

Предлагаме и вертикални рамки оборудвани с допълнителни отвори, предвидени като място за монтаж на кутия с клин, за присъединяването на предпазни парапети, разположени симетрично върху двете вертикални стойки.

Долният ригел на вертикалната рамка, който свързва вертикалните стойки на системата Vario Tech е с правоъгълно сечение. Предназначен е не само за затваряне и укрепване на вертикалната рамка, а служи и като заключващ елемент за платформените елементи. Когато върху изградена работна площадка се постави втори ред вертикални рамки, долният ригел затваря пространството върху платформените елементи и ги предпазва от неволно повдигане, преобръщане или разместване. Върху долния ригел е заварен и щифт, които служи за монтаж на предпазните бордови елементи.

2. Диагонали

Диагоналните връзки осигуряват устойчивостта на конструкцията.

В системата ProfiTech Plus са предвидени вертикални диагонални връзки, които осигуряват устойчивостта на конструкцията. Диагоналите за скеле представляват стоманена тръба с диаметър ф 48,3 мм., на която единият край е със специален профил, предназначен за закрепване в отвора на усилващата планка за горния ригел. Другият край на диагонала завършва с половин жабка, който се захваща към вертикалната стойка на рамката с винтова или клиновидна връзка.
Вертикалната рамка се нивелира, след което се фиксира долния край на диагонала, като по този начин се осигурява устойчивостта на конструкцията. Дължината на диагоналите е съпоставена с дължината и височината на работното поле на скелето.

3. Платформен елемент

Платформите за скеле (пътеки за скеле) са основният елемент, който поема натоварванията при работа от скелето и също служи като конструктивен елемент.

В ProfiTech Plus платформите са основни системни компоненти, които поемат върху себе си натоварвания и служат като конструктивен елемент. Платформената площ е съставена от един или повече платформени елемента, на едно ниво и в едно поле на скелето. Предоставят сигурен достъп до работното място и осигуряват безопасност при работа на височина.

Предлагат се изпълнения с различни видове материали като: дърво, стомана, алуминий, или в комбинация от тях. Завършват в краищата си с куки, които влизат в U – профила на горния ригел на рамката.
Още едно от характерните свойства на системата ProfiTech Plus е неметричния размер на хоризонталните компонентите с размери по дължина от: 73, 109, 157, 207, 257, 307 и 414 см.

Произведено в Германия с разрешение за допускане до употреба № Z-8.1-912, издадено от Германския Институт за Строителна Техника. Горещо поцинковано или от алуминий, в съответствие с техническите изисквания определени по БДС EN 12811

Изкачване по височина се осъществява с помощта на системен платформен елемент, осигуряващ достъп за преминаване през люк в работната площадка или външно стълбище.

4. Допълнителни компоненти

Конзоли, предпазни козирки, ферми и други компоненти, които помагат за бързото и лесно напасване към начупени или издадени форми на фасадата.

Производителите на ProfiTech Plus предлагат широка гама от допълващи системни и несистемни елементи като: конзоли, предпазни козирки, ферми и други, които помагат за бързото и лесно напасване към начупени или издадени форми на фасадата.

Към тях спадат и елементите формиращи задължителната тристранна странична защита на работните площадки, състояща се от основен парапет, междинен парапет и бордова дъска.