На 11 декември 2020г. в бр.105 на Държавен вестник бе публикувана Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, КОНТРОЛ, ПРИЕМАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКЕЛЕТА.

Рент Консулт БГ ЕООД беше част от междуведомствената работна група, сформирана със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, която имаше за цел да подготви нормативния документ. Наредбата влиза в сила от 12 юни 2021г.
Наредбата може да видите ТУК http://www.bgv.bg/images/download/2020_514_BG_BG.pdf